Strzelno (Szlak Piastowski)

Kolumny strzelińskie – pokryte płaskorzeźbą figuralną, należą do niezwykle rzadkich zabytków sztuki romańskiej w skali całej Europy. Podobne można spotkać jeszcze tylko w katedrze św. Jakuba w Santiago de Compostel i w Bazylice św. Marka w Wenecji. Na kolumnach przedstawione są personifikacje cnót i przywar. Te arcydzieła XII wiecznej sztuki nie są jednak jedynymi perełkami Bazyliki Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Barokowe konfesjonały i trzy romańskie tympanony rownież zasługują na poświęcenie uwagi.