Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie

Rozbudowa Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie

Rozbudowa Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie – najbardziej znanej tego typu placówki w Polsce, dobiega końca. Projekt zwiększenia ilości ekspozycji oraz modernizacji infrastruktury rozpoczął się 27 sierpnia 2010 r. od podpisania umowy o dofinansowanie projektu wartości ponad 4,3 mln zł. Z dotacji, jaką otrzymało Muzeum już powstało: Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego oraz Wioska Wczesnopiastowska. Rekonstrukcja dwóch długich domów z okresu neolitu zostanie ukończona w 2013 roku.

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

– zastąpi kultowe drewniane, kryte strzechą stoiska z pamiątkami i punkty gastronomiczne. Dla wszystkich, którzy będą za nimi tęsknić dyrektor muzeum mgr Wiesław Zajączkowski proponuje nowoczesny, wielofunkcyjny budynek. W nowym budynku mieszczą się: kasy biletowe, pokój przewodników, monitoring całego rezerwatu, punkty informacyjne, sanitariaty, punkty sprzedaży pamiątek i albumów. Dodatkowo w multimedialnych salach turyści będą mogli obejrzeć filmy dotyczące historii Biskupina, oraz życia codziennego jego mieszkańców w różnych epokach i okresach osadnictwa.

Wioska Wczesnopiastowska

Tworzy ją 11 drewnianych, krytych strzechą, chat, skupionych wokół owalnego placu. Wyposażanie chat różni się zależnie od profesji, którą parał się jej właściciel. Odbywają się w nich pokazy typowych rzemiosł okresu wczesnośredniowiecznego. Dzięki temu można zobaczyć przy pracy m.in. kowala, rybaka, kołodzieja i rogownika. Obok chat zaplanowano również rekonstrukcje kuźni, chlewika oraz glinianego pieca chlebowego. Cała wioska otoczona jest niewielkim parkanem, a przez jej środek ma przebiegać droga wykonana z półokrąglaków. Pierwsi turyści mogli zobaczyć tą część skansenu już we wrześniu ubiegłego roku podczas XVIII Festynu Archeologicznego, którego tematem była „Polska Piastów”.

Osiedle Ludności Neolitycznej

rekonstrukcja ta będzie dokładnie w miejscu, gdzie w latach pięćdziesiątych archeolodzy przeprowadzając badania zarejestrowali pozostałości budowli z młodszej epoki kamienia. W ramach budowy rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej powstaną dwie długie chaty, z których pierwsza będzie rekonstrukcją z funkcją ekspozycyjną, a druga stylizowana rekonstrukcja pełniąca funkcję sali wystawowej z zapleczem technicznym. Wybudowane zostaną dwa mostki nad strumieniem oraz kładka dla pieszych nad torami kolejki wąskotorowej, która połączy teren rezerwatu z nowo powstałymi obiektami. Dopełnieniem całości będzie zrekonstruowanie szaty roślinnej oraz poletka doświadczalne, na których uprawiane będą gatunki roślin archaicznych.

Magiczny Biskupin

Biskupin już od 80 lat kojarzony jest z najlepiej zachowaną osadą z epoki brązu. Ale pierwsze ślady osadnictwa człowieka w tym miejscu są o wiele starsze niż zanurzona w bagnie osada. Trwało ono również po zniknięciu społeczności, która ją wybudowała. Dzięki nowym realizacją możliwe jest wyeksponowanie śladów obecności człowieka oraz warunków jego bytowania od górnego paeolitu aż do wczesnego średniowiecza. Daje to jedyny w Polsce i unikalny na skalę europejską przekrój jednego miejsca przez tyle archeologicznych i historycznych okresów.

Każdy okres pokazany jest w odrębnej cześci skansenu:
– Starsza i średnia epoka kamienia – Obozowisko Łowców i Zbieraczy
– Młodsza epoka kamienia – Osiedle Ludności Neolitycznej, dwie długie chaty
– Epoka Brązu – Najstarsza część skansenu. Półwysep z rekonstrukcją osady i oryginalne wykopaliska z VIII w. p.n.e.
– Wczesne średniowiecze – Wioska Wczesnopiastowska

Ceny biletów
Normalny 10 zł Ulgowy 8 zł Bezpłatne piątki
Godziny otwarcia
wt-sob 8:00-18:00 przez cały rok
Tel. +48 (52) 30 25 055 muzeum@biskupin.pl