Kruszwica (Szlak Piastowski)

Mysia Wieża z legendy o Popielu – jest w rzeczywistości pozostałością po zamku wybudowanym za panowania Kazimierza Wielkiego około 1350 roku w celu obrony przed krzyżakami. Z platformy widokowej znajdującej się na wysokości 32 metrów rozciąga się niesamowity widok na miasto i przylegający do niego rezerwat przyrody – Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Romańska Kolegiata św. św. Piotra i Pawła – jest kolejnym unikalnym zabytkiem Kruszwicy. Budowla zachowała prawie nienaruszony układ przestrzenny i bryłę. Wnętrze w całej swej surowości i prostocie form w wysokim stopniu nosi cechy autentycznej bazyliki romańskiej. Dzięki temu należy do najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce.