Pojedyncze nagrania z drona

Jest to nasza podstawowa usługa z użyciem drona. Czas potrzebny na nagranie ujęcie z powietrza to 2-3min.

Katedra
Cena: 4zł/os. dla grup (min 20 os.)
Cena: 80zł/os. dla wycieczek indywidualnych
Stary Rynek
Cena: 4zł/os. dla grup (min 20 os.)
Cena: 80zł/os. dla wycieczek indywidualnych
Dzielnica Cesarska
Cena: 4zł/os. dla grup (min 20 os.)
Cena: 80zł/os. dla wycieczek indywidualnych

Ujęcia z drona można pobrać jeszcze tego samego dnia.
Uczestnicy Twojej wycieczki obejrzą je na swoich smartfonach zanim wrócą do domów!

 

 

Jak przebiega nagranie z drona?

Film zaczyna się od zbliżenia na grupę, a następnie dron odlatuje na 200m. Sam lot i nagranie z powietrza zajmuję 1-2min. Filmy z drona nagrywane są w najciekawszych turystycznie miejscach.

Naprawdę tak tanio?

Tak. Pojedyncze ujęcia z drona robią niesamowite wrażenie, ale dla wykfalifikowanego operatora to kilka minut pracy. Jeżeli uprawinenia ma przewodnik, który oprowadza grupę to cała akcja zajmuje ok. 5min. Podstawowa stawka dla ujęć z drona w Poznaniu to 4zł/os. dla grup (min 20 os.).

Nieco drożej jest na Starym Rynku: 4,50zł/os. dla grup (strefa CTR, scenariusz NSTS05). Ujęcia poza Poznaniem i w kategorii certyfikowanej ustalane są indywidualnie.

Czy można zamówić nagranie dla turystów indywidualnych?

Tak. Minimalna cena za ujęcia wynosi 80zł i rozdzieli się na mniejszą ilość uczestników. Jeżeli operatorem drona będzie przewodnik, elastycznie podejdziemy do kwestii rabatów.

Przepisy prawne

Wszystkie regulacje Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bierzemy na siebie. Działamy legalnie!

Posiadamy wykwalifikowany personel z licencją pilota BSP. Nasi piloci i operatorzy posiadają ważne certyfikaty kwalifikacji, ubezpieczenie, instrukcję operacyjną, ConOps i badania lekarskie (jeżeli wymagane). Nasz sprzęt spełnia wymogi przepisów o ruchu lotniczym.

Operatorem naszych dronów jest firma City Guide Poznań Mateusz Michałek
ul. Strzelecka 52/10
61-846 Poznań
Numer operatora: POL51c09f31a5c5b

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. link do rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947  link do rozporządzenia

Gdzie można nagrać film dronem?

W Polsce przepisy określają 3 kategorie lotów dronami: OTWARTĄ, SZCZEGÓLNĄ i CERTYFIKOWANĄ. O zaliczeniu do poszczególnej kategorii decyduje waga drona oraz odległość od zgromadzeń ludzi i osób nie będących pod kontrolą operatora.

Ujęcia z drona nagrywamy w najciekawszych turystycznie miejscach Poznania. Do takich należą Ostrów Tumski, Stary Rynek, Dzielnica Cesarska, Plac Wolności, Park Wilsona, Jezioro Malta oraz wiele innych. Więcej miejsc, w których możemy nagrać pamiątkowy film dla Twojej grupy znajdziesz w naszej video galerii.

Trasy przelotu planujemy tak, aby nie naruszać przepisów prawa lotniczego i stref zakazanych. Loty odbywają się w kategorii otwartej lub szczególnej w oparciu o odpowiedni scenariusz standardowy. Jeżeli zamówiony lot wykracza poza wymienione kategorie zajmiemy się wnioskiem do PAŻP o zgodę na lot w kategorii certyfikowanej, aby zrealizować zamówione nagranie.

W poniższej tabelce umieszczone są graniczne wartości między kategorią otwartą i szczególną.

Gdzie nie można latać dronem?

Przestrzeń powietrzna nad Poznaniem jest podzielona i ściśle kontrolowana. Piloci dronów są w niej najnowszymi uczestnikami. Zarówno operatorzy jak i piloci dronów są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania przepisów zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Najważniejsze ograniczenia opisane są poniżej

 • Lotniska, poligony i jednostki wojskowe – nad tymi obiektami nie możesz latać;
 • Strefa P – (Prohibited Area) – strefa zakazana – w strefie P możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa CTR – (Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska oraz Strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego – w strefach CTR i ATZ możesz latać jedynie na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego lub za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych. Nie potrzebujesz zgody w przypadku:
  a) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;
  b) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze lżejszej niż 900 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;
 • Strefa D – (Danger Area) – strefa niebezpieczna – w strefie D możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa MCTR – (Military Control Area) – strefa kontrolowana lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa R – (Restricted Area) – strefa ograniczona – w przypadku dronów i modeli latających jest to strefa obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego, w tej strefie wykonujesz loty za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych.

Ograniczenia w Poznaniu i okolicach

 • Lot powyżej 120m AGL tylko w kategorii certyfikowanej
 • Lot nad zgromadzeniami ludzi tylko w kategorii certyfikowanej
 • Strefa CTR Lotniska im Henryka Wieniawskiego (Ławica) – Lot do 30m AGL lub do wysokości największej przeszkody terenowej 100m od drona
 • Wielkopolski Pakr Narodowy – loty za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
 • Areszt Śledczy na ul. Solnej (część Starego Rynku) – zakaz lotów bez zgody zarządzającego strefą
 • Zamek w Kórniku – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych

RODO i ochrona wizerunku

Akceptujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych wydaną dla wycieczek szkolnych i biur podróży. Wystarczy jeżeli są rozszerzone na wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

Jeżeli nie masz jeszcze takiej zgody od uczestników wycieczki – skorzystaj z naszego formularza.

 • Zdjęcia i filmy wykonywane są w celu udostępnienia ich uczestnikom wycieczki. Administratorem całości nagranego materiału jest firma City Guide Poznań Mateusz Michałek z siedzibą w Poznaniu ul Strzelecka 52/10. Materiał z nagrań przechowywany jest pod wyżej wymienionym adresem przez okres 6 miesięcy.
 • Zdjęci i filmy udostępniono są w formie elektronicznej, zabezpieczonej hasłem.
 • Sprzeciw na umieszczenie materiału z wycieczki po Poznaniu można zgłaszać drogę mailową: mateusz.michalek.przewodnik@gmail.com  lub telefonicznie 0048 695611184.
 • Zdjęcia i filmy grupy wycieczkowej lub osób będących na drugim planie nie łamią nowych przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunku.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Do kwestii bezpieczeństwa przygotowaliśmy się z należytą starannością. Nasza instrukcja operacyjna spełnia wymogi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Przed każdym lotem pilot dokonuje analizy ryzyka. Poniżej wymienione są najważniejsze czynniki atmosferyczne wpływające na bezpieczeństwo lotu.

 • opady atmosferyczne
 • silny wiatr (powyżej 10m/s)
 • mgła, ograniczona widzialność
 • ekstremalne temperatury (poniżej -10०C lub powyżej 40०C)
 • indeks aktywności słonecznej (KP przekracza wartość 4)

Ostateczną decyzję o wykonaniu operacji zawsze podejmuje pilot drona.

W przypadku lotów w kategorii certyfikowanej wykonywana jest analiza ryzyka SORA. Proces jej zatwierdzenia przez PAŻP może trwać 2-3 tygodnie. Loty poza standardowymi scenariuszami wymagają rezerwacji z wyprzedzeniem i analizowane są indywidualnie.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Zapraszamy na zwiedzanie Poznania z City Guide Poznań

Filmy z wycieczek do pobrania

Kontakt
Mateusz Michałek
+48 695 611 184