Szachty

Szachty – zespół glinianek, znajdujących się w południowej części Poznania.

Szachty znajdiją się w dawnych osadach związanych z produkcją cegieł: Świerczewie i Rudniczem. W południowej części Poznania wydobywano glinę oraz wybudowano kilkanaście cegielni. Były one powiązane ze sobą siecią kolei cegielnianych. Zachowana cegielnia powstała na terenie folwarku świerczewskiego w 1907 roku. Poza budynkami produkcyjnymi, w skład kompleksu wchodziły też: dom właściciela, dom gościnny, stajnia, wozownia, spichlerz i 9-hektarowy park. Powstały też domy dla pracowników cegielni. Podczas walk o Poznań w 1945 Szachty i okolice cegielni były areną silnych starć i zaciekłego oporu Niemców. Cegielnia działała do 1971 roku, kiedy to została zniszczona przez pożar.
Pozostałością po produkcji cegieł są liczne stawy. Do największych należą Staw Baczkowski, Stara Baba, Staw Kachlarski, Staw Rozlany, Karpętaj i Głęboki Dół. Razem powstało około 40 zbiorników oj powierzchni od 0,2 do 12 hektarów. W latach siedemdziesiątych doceniono walory przyrodnicze tego obszaru i objęto je ochroną jako użytki ekologiczne.
w 2014 roku zaplanowano ścieżki dydaktyczne, spacerowe i turystyczne. Cztery lato później powstała wieża widokowa o wysokości 25 metrów. Na trójkątną platformę prowadzi 120 schodów. W tym samym czasie nad jednym ze zbiorników powstał pomost spacerowy.

Dwór na Rudniczem

budynek powstał na początku XIX wieku, a w 1926 został rozbudowany. Ze dworskiej stajni korzystały konie armii francuskiej podczas inwazji na Rosję. W przy-dworskim parku rosną stare klony, topole, kasztanowce, dęby i lipy. Niektóre mają już ponad 30 metrów. Zachowała się też stuletnia jabłoń. W znajduje się niewielki staw z wysepką i kładką oraz figura Matki Boskiej.
Dwór i folwark Rudnicze należały m.in. do księdza Ignacego Cwojdzińskiego. Następnie zostały zakupione przez żydowskiego przedsiębiorcę – Edwarda Ephraima. Kolejnym właścicielem był doktor filozofii – Zygmunt Szymański. W czasie wojny folwark skonfiskowali Niemcy. Po wojnie Szymański powrócił do dworu. Władze komunistyczne znacjonalizowały gospodarstwo i cegielnię. Pozwolono jednak przedwojennym mieszkańcom na pozostanie we dworze.

Chcesz zobaczyć jak wyglądają szachty w Poznaniu– obejrzyj ujęcie nakręcone dronem. Zamów wycieczkę z dronem i podziwiaj Poznań z powietrza.