Poznańskie dopływy Warty

Rzeki i strumienie w Poznaniu. Poznańskie dopływy Warty.

Ostatnio opisywaliśmy rzekę Wartę od Zawiercia po jej ujście do Odry. Dziś skupimy się na jej poznańskim odcinku i dopływach w granicach administracyjnych Poznania.

Bogdanka – dopływ Warty na terenie Poznania o długości 12 kilometrów i szerokości jeden metr. Największy lewobrzeżny dopływ na terenie Poznania. Wypływa z Jeziora Strzeszyńskiego i początkowo płynie przez Wolę i Golęcin. Dalej wpływa do sztucznego jeziora Rusałka i przepływa przez Park Sołacki. Łączy się z Wierzbakiem i biegnie przez Park Wodziczki. Następnie płynie uregulowanym korytem. Końcowy odcinek Bogdanki włączony jest w miejską kanalizację. Jakość wody w Bogdance pozostawia wiele do życzenia. W średniowieczu wody dopływu zasilały miejską fosę, a od XIX wieku fosę Twierdzy Poznań. Aby to umożliwić rzekę przeprowadzono częściowo w akwedukcie.
Przyrodę nad Bogdanką reprezentują: prosienicznik jednogłówkowy, tojeść pospolita, knieć błotna, głowienka pospolita, wiązówka błotna, zawciąg pospolity, kukułka szerokolistna oraz kruszyna pospolita. Od 2006 roku Bogdankę klasyfikuje się jako potok.

Cybina – najdłuższy dopływ Warty na terenie Poznania. Wypływa z Nakielka, a jej długość wynosi 52 kilometry. Przepływa przez przez Jezioro Góra, Jezioro Uzarzewskie, stawy: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak. W końcowym odcinku zasila sztuczny zbiornik, jakim jest Jezioro Maltańskie. Następnie biegnie pod ul. Jana Pawła II i łączy się z Wartą na jej 240 kilometrze, na przeciwko wyspy Ostrów Tumski. Od tego momenty Cybinę można nazwać również Wschodnim Kanałem Ulgi. W średniowieczu końcowy odcinek Cybiny przebiegał inaczej, ale został zarośnięty i przekierowany w skutek budowanych w tym miejscu fortyfikacji. Dopływami Cybiny są: Darzynka, Kanał Szkutelniak, Młynówka, Struga, Szklarka i Zielinka.

Główna – kolejny prawy dopływ Warty, tym razem o długości 37 kilometrów. Rzeka ta wypływa z jeziora Lednica i dalej przepływa przez Jeziora Biezdruchowskie i Kowalskie. Największym jej dopływ Struga Wierzenicka ma długości 8,9 kilometrów. W dorzeczu rzeki Główna znajdują się parki krajobrazowe: Lednicki, Promno oraz Puszcza Zielonka. Ujście Głownej do Warty znajduje się w granicach administracyjnych Poznania, w dzielnicy o tej samej nazwie.

Głuszynka – nie wpływa bezpośrednio do Warty tylko do Kopli. Dorzecze Głuszynki ma 400 kilometrów kwadratowych, a jej długość 37 kilometrów. Płynię z prędkościajednego metra na sekundę. Nazwa rzeki pochodzi od Głuszyny jednej z dzielnic Poznania, w którym wpada do Warty.

Strumień Junikowski – jest to potkok leżący w obrębie Poznania i Lubonia, Nazwa pochodzi od Junikowa, jednej z części Poznania. Struminń jest bezpośrednim dopływem Warty. Lewym. Źródło znajduje się w pobliżu poznańskiego portu lotniczego. Z lotniska wyprowadzony jest 1400 metrowym rurociągiem w pobliże ulicy Bukowskiej.

Samica Kierska – lewobrzeżny dopływ Warty. Nazwa „samica” w dawnej Polsce oznaczała główne koryto rzeki. Swoje źródło bierze z zagłębienia między wzgórzami morenowymi na zachód od Jeziora Kierskiego. Dolina tej rzeki jest zabagniona, zwłaszcza wśrodkowym biegu. Samica Kierska przepływa przez Kiekrz, Chrustowo oraz Niemieczkowo. Ujście do warty Warty znajduje się za osadą Ruks-Młyn. W dorzeczu Samicy zlokalizowano 5 stanowisk bobra europejskiego.

Różany Potok – potok na terenie północnego Poznania o długości 6,6 kilometra. Lewy dopływ rzeki Warty. Płynie granicą rezerwatu przyrodniczego Meteoryty Morasko. Wypływa z niewielkiego jeziorka Zimna Woda w rezerwacie Morasko.

Wierzbak – dopływ Bogdanki, na terenie Poznania. Dawna nazwa cieku to Rudnik. Źródło Wierzbaka znajduje się na Podolanach. Płynie między Boninem i Winiarami , a następnie wpływa do Bogdanki. W XVIII wieku przebieg Rudnika w był inny. Płyną przez przeniesiona wieś Winiary i uchodził bezpośrednio do Warty. Po wybudowaniu wieku Cytadeli w Poznaniu na Wierzbaku znalazła się śluza spiętrzająca jego wody.
Chcesz zobaczyć jak prezentują się poznańskie dopływy Warty z lotu ptaka – odwieź naszą video-galerię lub zamów wycieczkę z dronem i podziwiaj Poznań z powietrza.