Fort VII

Jest to jeden z dwóch fortów Twierdzy Poznań, który nie został zniszczony i jest dostępny dla turystów. Fort VII jest dobrym przykładem XIX- wiecznego elementu twierdzy fortowej. Powstał jako jeden z 18 fortów wchodzących w skład Twierdzy Poznań. Na uwagę zasługują dobrze zachowana fosa, budynki koszarowe i ukrycie obiektu w wałach ziemnych. Jednak ciekawą budowę samego fortu przyćmiewa tragedia ludobójstwa, która rozegrała się tu podczas II wojny światowej. Powstał tu pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Pierwszy raz zastosowano tu komory gazowe w celu eksterminacji ludności cywilnej. Przez obóz zagłady w forcie VII przeszło około 54 tysięcy więźniów, z których śmierć w wyniku egzekucji, głodu i nieludzkich warunków poniosło 20 tysięcy.

Historia
1876-1880 – fort VII powstaje jako jeden z 18 fortów wytyczonych wokół miasta w ramach Twierdzy Poznań.
1902 – nadana zostaje nazwa gen. Friedrich August Peter von Colomb
1918 – niemiecka załoga Twierdzy Poznań kapituluje i oddaje fortyfikacje powstańcom Wielkopolskim
1918-1939 – fort pełni funkcję magazynu
10 X 1939- XI 1939 – powstaje pierwszy w Polsce obóz koncentracyjny. Mordowani są przedstawiciele inteligencji oraz władz miejskich, profesorowie, powstańcy wielkopolscy i śląscy
17 X 1939 – pierwszy raz użyto gazu w celu ludobójstwa, zamordowano około 400 pacjentów i personel medyczny szpitala psychiatrycznego w Owińskach
XI 1939-V 1941- obóz zmieniono na areszt gestapo i obóz przejściowy
28 maja 1941 – obóz został nazwany Obozem Pracy Wychowawczej i przeznaczony był dla osób uchylających się od pracy na rzecz III Rzeszy
I 1945 – Wyzwolenie obozu przez wojska polskie i radzieckie
1963 – powstaje Izba Pamięci poświęcona ofiarom niemieckiego obozu zagłady
31 sierpnia 1979 – otwarcie Muzeum Martyrologii Wielkopolan

 

Lista pozostałych atrakcji turystycznych w Poznaniu.