Kościół pw. Wszystkich Świętych

Miejsce w którym powstał najsłynniejszy polski chór: Poznańskie Słowiki, powstał w XVIIIw na pożytek ówczesnej gminy protestanckiej, dzięki przywilejowi nadanemu przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oprócz pięknej architektury charakteryzuje się wspaniałą akustyką.