Hotel Bazar

Hotel Bazar przed powstaniem Zamku Cesarskiego był największym budynkiem Poznania. Fasada od ul. Paderewskiego prezentuje styl neoklasycystyczny. Po jej bokach silnym akcentem są dwie szerokie wieże. Wejście główne znajduje się na osi symetrii budynku. Podkreślone ono jest portykiem, na który składają się ozdobny portal, korynckie pilastry oraz tympanon. Całość fasady jest boniowana oraz zwieńczona ozdobnym gzymsem i belkowaniem.
Skrzydło od al. Marcinkowskiego wykonano 60 lat później, według projektu Rogera Sławskiego. Mnogość detali i ich dynamizm kwalifikuje tą część do architektury neobarokowej. Ozdobiony portal również zaplanowano pośrodku nowej fasady. Na pierwszym jest pas boniowania, a im wyżej pnie się ściana, tym więcej dekoracji zaplanowano. Pilastry z koryncką głowicą są tak gęsto umieszczone, że ledwo wystarcza między nimi miejsca na okna. Ponad ozdobnym gzymsem, na linii pilastrów, znajdują się ozdobne wazy, a po bokach spore tarcze z alegoriami rzemiosła i handlu. Wśród wnętrz na uwagę zasługuje balowa „Sala Biała”.

Historia
1838 – powstaje spółka Spółka Akcyjna Bazar
1842 – zakończenie budowy pierwszego, klasycystycznego skrzydła przy ul. I.J. Paderewskiego
1848 – podczas Wiosny Ludów miał tu swoją siedzibę Komitet Narodowy
1899 – powstaje drugie, neobarokowe skrzydło przy al. Marcinkowskiego
27 grudnia 1918 – przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego wywołuje wybuch powstania wielkopolskiego
1945 – budynek poważnie ucierpiał podczas walk o Poznań
1950 – hotel został odbudowany i przejęty przez państwową sieć hoteli Orbis
1990 – Bazar wrócił w ręce przedwojennych akcjonariuszy