Cytadela Poznańska

Park Cytadela jest obecnie największym parkiem Poznania. Sama nazwa, sugeruje jednak jego militarną przeszłość. Był to największy fort artyleryjski w Europie. Skromne pozostałości redut koszarowych, śluz, rawelinów i kernwerku nie dają właściwego wyobrażenia o tym jak potężną twierdzą była poznańska cytadela.
Obecnie 100-hektarowy teren parku jest lubianym miejscem rekreacji mieszkańców Poznania. Przy głównym wejściu od ul. Armii Poznań znajdują się dwa działa, ciąg szerokich granitowych schodów, a na górze 23 metrowy obelisk – Pomnik Bohaterów (od 1989r. bez czerwonej gwiazdy). Po obu stronach schodów, na stokach cytadeli znajdują się cmentarze m.in: parafialny św. Wojciecha, Garnizonowy, Bohaterów Radzieckich, Wspólnoty Brytyjskiej, Bohaterów Polskich i Prawosławny. Po wejściu do wnętrza parku, między labiryntem alejek i ścieżek znaleźć można pokaźną kolekcję pomników, tablic pamiątkowych oraz restauracje, dwa muzea: Uzbrojenia i Armii Poznań. Wszystko pochowane w zieleni kilkuset gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z wszystkich byłych republik radzieckich. Do znanych pomników poznańskiej cytadeli zaliczają się: Dzwon Pokoju, Nike i Nierozpoznani – M. Abakanowicz. Na szczególną uwagą zasługuje starannie utrzymane rosarium w pólnocnej części parku oraz ruiny wybudowanego po wojnie amfiteatru. Natomiast w południowej części zaplanowana została rozległa, pokryta trawą polana rekreacyjna – idealna miejsce do gier i zabaw zespołowych.

Historia
1815 – powstają pierwsze plany zmiany Poznania w fortecę
1828 – rozpoczęcie prac nad budową cytadeli
1830 – władze pruskie przesiedlają wisie Winiary i Bonin
1834 – nieukończona cytadela zostaje obsadzona trzema pierwszymi batalionami piechoty
1840 – początek prac nad pierścieniem umocnień wokół całego Poznania
1842 – wybudowanie przeciwskarp kończy prace nad Fortem Winiary
1864 – koniec prac nad twierdzą pierścieniową, otaczającą Poznań
1876-1886 – rozwój artylerii w XIX wieku wymusza zmianę koncepcji z twierdzy pierścieniowej na twierdzę fortową. W promieniu do 5 km od centrum powstaje 9 fortów głównych i 3 pośrednie.
1887-1896 – Pierścień fortów uzupełniony jest o kolejne 6 fortów pośrednich.
1902 – podjęta zostaje decyzja o wyburzeniu pierścienia murów wokół Poznania, lecz cytadela pozostaje nadal najważniejszym punktem obrony miasta
1919 – niemiecka załoga Twierdzy Poznań kapituluje i oddaje fortyfikacje powstańcom Wielkopolskim
23 lutego 1945 – cytadela zostaje zdobyta przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie po pięciu dniach szturmu
14 lipca 1946 roku – na stokach cytadeli powieszono namiestnika Kraju Watry i niemieckiego zbrodniarza – Artura Greislera. Była to ostatnia w Polsce publiczna egzekucja
1965 – na terenie cytadeli otwarte zostaje Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu
1970 – powstaje Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
1982 – na terenie cytadeli otwarte zostaje Muzeum Armii Poznań
1998 – pierwszy raz na Cytadeli odbywa widowisko pasyjne

 

Lista pozostałych atrakcji turystycznych w Poznaniu.