Muzeum Narodowe

W gmachu przy placu Wolności mieści się Galeria Malarstwa i Rzeźby. Jest to główny, lecz zaledwie jeden z dziewięciu oddziałów Poznańskiego Muzeum Narodowego. Główny gmach zaprojektowany został przez Karla Hinkeldeyna w stylu neorenesansowym. Składa się on z czterech prostopadłych skrzydeł, przykrytych osobnymi dachami. Przestrzeń między nimi zajmuje momentalny, dwupiętrowy hol przykryty przeszklonym stropem. Dolną części elewacji zajmuje boniowanie, ze sporymi oknami. Wyższa kondygnacja posiada prostokątne okna oddzielone korynckimi pilastrami na fasadzie zachodniej lub złotymi mozaikami po bokach budynku. Na mozaikach umieszczone są nazwiska polskich artystów oraz alegorie dziedzin sztuki. Z tylnej, wschodniej strony znajduje się przedstawienie przyrody nieożywionej, fauny i flory, wykonane w technice sgraffito. Całość zwieńczona jest belkowaniem, podwójnym gzymsem i rzeźbami na narożnikach. Wejście główne podkreślone jest płytkim ryzalitem, który zwieńczony jest tympanonem. Nowe skrzydło zaprojektowane zostało w stylu modernistycznym na przełomie lat 60/70 XX w. Jego prostokątna, uboga w detale bryła kontrastuje ze starym budynkiem, do którego przylega.
Do stałych wystaw placówki należą: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Sztuki Polskiej od XVI do XVIII w., Galeria Sztuki Polskiej XVIII w do 1945 r., Galeria Sztuki Obcej, Galeria Sztuki Współczesnej oraz Galeria Plakatu i Designu.

Historia
1857 – powstaje Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich związane z PTPN
1871 – Seweryn Mielżyński przekazuje muzeum kolekcję miłosławską
1881- PTPN zmienia nazwę na Muzeum im. Mielżyńskich
1882 – otwarcie zbiorów dla publiczności
1894 – w celu konkurowania z polską kulturą powstaje pruskie Prowincjonalne Muzeum w Poznaniu
1902 – pruską placówkę przemianowano na Muzeum Cesarza Fryderyka III
1904 – Karl Hinkeldeyn projektuje nowy gmach przy Placu Wolności
1919 – po odzyskaniu niepodległości Muzeum Cesarza Fryderyka III przemianowano na Muzeum Wielkopolskie
1939-1945 – ograbiają muzeum oraz umyślnie niszczą polskie dzieła sztuki i pamiątki
1990 – Edward B. Raczyński powołał Fundację im. Raczyńskich oraz przekazał zbiory rodu Raczyńskich zgromadzone w Rogalinie
2001 – otwarto nowe skrzydło Galerii Malarstwa i Rzeźby

 

Lista pozostałych atrakcji turystycznych w Poznaniu.