Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

Kościół wybudowany na murach palatium Mieszka I, to pod tym kościołem archeolodzy odkryli pozostałości siedziby księcia wraz z kaplicą Dobrawy. Kościół będący przykładem architektury gotyku.