RODO i polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona wizerunku

Częścią videorelacji są zdjęcia pojedynczych uczestników wycieczki. Jako takie wymagają zgody na przetwarzanie wizerunku. W przypadku grup szkolnych wymagana jest zgoda od rodziców lub prawnych opiekunów. Akceptujemy oświadczenia na formularzu szkolnym, który uwzględnia przetwarzanie danych przez wszystkie podmioty potrzebne do realizacji wycieczki. Można też na pobrać formularz z naszej strony.

Zdjęcia i filmy wykonywane są w celu udostępnienia ich uczestnikom wycieczki. Nie są upubliczniane ani ogólnie dostępne. Przekazujemy je na płycie lub w formie elektronicznej, zabezpieczone hasłem. Administratorem całości przetwarzanego materiału jest firma City Guide Poznań Mateusz Michałek z siedzibą w Poznaniu ul. Strzelecka 52/10. Materiał z nagrań przechowywany jest pod wyżej wymienionym adresem przez okres 6 miesięcy.

Sprzeciw na umieszczenie wizerunku w videorelacji można zgłaszać drogę mailową: przewodnicypoznan@gmail.com  lub telefonicznie 0048 695611184.