Poznańskie dopływy Warty

Rzeki i strumienie w Poznaniu. Poznańskie dopływy Warty.

Ostatnio opisywaliśmy rzekę Wartę od Zawiercia po jej ujście do Odry. Dziś skupimy się na jej poznańskim odcinku i dopływach w granicach administracyjnych Poznania.

Bogdanka – dopływ Warty na terenie Poznania o długości 12 kilometrów i  szerokości jeden metr. Największy lewobrzeżny dopływ na terenie Poznania. Wypływa z Jeziora Strzeszyńskiego i początkowo płynie przez Wolę i Golęcin. Dalej wpływa do sztucznego jeziora Rusałka i przepływa przez Park Sołacki.  Łączy się z Wierzbakiem i biegnie przez  Park Wodziczki. Następnie płynie uregulowanym korytem. Końcowy odcinek Bogdanki włączony jest w miejską kanalizację. Jakość  wody w Bogdance pozostawia wiele do życzenia. W średniowieczu wody dopływu zasilały miejską fosę, a od XIX wieku fosę Twierdzy Poznań. Aby to umożliwić rzekę przeprowadzono częściowo w akwedukcie.
Przyrodę nad Bogdanką reprezentują:  prosienicznik jednogłówkowy, tojeść pospolita, knieć błotna, głowienka pospolita, wiązówka błotna,  zawciąg pospolity,  kukułka szerokolistna oraz kruszyna pospolita.  Od 2006 roku Bogdankę klasyfikuje się jako potok.
Cybina – najdłuższy dopływ Warty na terenie Poznania. Wypływa z Nakielka, a jej długość wynosi 52 kilometry. Przepływa przez przez Jezioro Góra, Jezioro Uzarzewskie, stawy: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak. W końcowym odcinku zasila sztuczny zbiornik, jakim jest Jezioro Maltańskie. Następnie biegnie pod ul. Jana Pawła II i łączy się z Wartą na jej 240 kilometrze, na przeciwko wyspy Ostrów Tumski. Od tego momenty Cybinę można nazwać również Wschodnim Kanałem Ulgi. W średniowieczu końcowy odcinek Cybiny przebiegał inaczej, ale został zarośnięty i przekierowany w skutek budowanych w tym miejscu fortyfikacji. Dopływami Cybiny są: Darzynka, Kanał Szkutelniak, Młynówka, Struga, Szklarka i Zielinka.
Główna – kolejny prawy dopływ Warty,  tym razem o długości  37 kilometrów. Rzeka ta wypływa z  jeziora Lednica i dalej przepływa przez Jeziora Biezdruchowskie i Kowalskie. Największym jej dopływ Struga Wierzenicka ma długości 8,9 kilometrów. W dorzeczu rzeki Główna znajdują się parki krajobrazowe: Lednicki, Promno oraz Puszcza Zielonka. Ujście Głownej do Warty znajduje się w granicach administracyjnych Poznania, w dzielnicy o tej samej nazwie.
Głuszynka – nie wpływa bezpośrednio do Warty tylko do Kopli.  Dorzecze Głuszynki ma 400 kilometrów kwadratowych, a jej długość 37 kilometrów. Płynię z prędkościajednego metra na sekundę. Nazwa rzeki pochodzi od Głuszyny jednej z dzielnic Poznania, w którym wpada do Warty.
Strumień  Junikowski – jest to potkok leżący w obrębie Poznania i Lubonia, Nazwa pochodzi od Junikowa, jednej z części Poznania. Struminń jest bezpośrednim dopływem Warty. Lewym. Źródło znajduje się w pobliżu poznańskiego portu lotniczego. Z lotniska wyprowadzony jest 1400 metrowym rurociągiem w pobliże ulicy Bukowskiej.
Różany Potok – potok na terenie północnego Poznania o długości 6,6 kilometra. Lewy dopływ rzeki Warty. Płynie granicą rezerwatu przyrodniczego Meteoryty Morasko. Wypływa z niewielkiego jeziorka Zimna Woda w rezerwacie Morasko.
Wierzbak – dopływ Bogdanki, na terenie Poznania. Dawna nazwa cieku to Rudnik. Źródło Wierzbaka znajduje się na Podolanach. Płynie między Boninem i Winiarami , a następnie wpływa do Bogdanki. W XVIII wieku przebieg Rudnika w był inny.  Płyną przez przeniesiona wieś Winiary i uchodził bezpośrednio do Warty. Po wybudowaniu wieku Cytadeli w Poznaniu na Wierzbaku znalazła się śluza spiętrzająca jego wody.

Chcesz zobaczyć jak prezentują się poznańskie dopływy Warty z lotu ptaka – odwieź naszą video-galerię  lub zamów wycieczkę z dronem i podziwiaj Poznań z powietrza.