Szlak Piastowski

Trasa turystyczna zainspirowana cyklicznym przemieszczaniem się piastowskich władców i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły funkcje stołeczne. Grodami tymi były Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki i Giecz. Szlak Piastowski jest obowiązkową trasą szkolnych wycieczek i istotnym elementem patryiotycznego wychowania młodzieży.

Waga Miejska

Obok Ratusza drugi najważniejszy budynek starego Poznania. To tutaj dokonywano pomiaru i ważenia towarów przywożonych przez kupców na handel, a także pobierano odpowiedni podatek. Obecnie znajduje się tutaj sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Odwach

Dzieło architekta królewskiego Jana Christiana Kamsetzera, przykład budownictwa klasycystycznego ery Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przepiękna fasada zwieńczona kartuszami herbowymi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Poznania i fundatora Kazimierza Raczyńskiego. Obecnie siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Kościół św. Antoniego z Padwy

Kolejny przykład baroku w Poznaniu. Warto go zwiedzić dla jego przepięknego wnętrza, zobaczyć schodki stalli w formie smoków, przepiękny ołtarz, a także cudowny obraz w Kaplicy Matki Boskiej – Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Dla tego tylko obrazu warto wejść do kościoła. W podziemiach można obejrzeć makiety dawnego Poznania, gdzie w pół godziny Read more about Kościół św. Antoniego z Padwy[…]

Kościół pw. Bożego Ciała

Kościół Bożego Ciało jest drugą pod względem wielkości gotycką świątynią Poznania. Większa jest jedynie katedra. Od zewnątrz kościół wygląda na wysoką, ceglaną budowlę podpartą wieńcem sporych skarp. Ceglana czerwień murów powyżej gzymsu przechodzi w inny odcień ceglanej ceramicznej dachówki. W wydłużonym prezbiterium trzy z pięciu gotyckich okien posiadają oryginalne, XV-wieczne maswerki. Do prezbiterium przylega rokokowa Read more about Kościół pw. Bożego Ciała[…]