Pl  |  En  |  DE 
Przewodnicy Poznań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fara

Perła baroku i najpiękniejszy przykład tego stylu w Polsce. Zachwycające, marmurowe wnętrze połączone z przepięknymi brzmieniami organów Friedricha Ladegasta zapiera dech w piersiach. Łacińska sentencja „horror vaculi” – strach przed pustą przestrzenią najlepiej opisuje nagromadzenie rzeźb, obrazów, marmurów, sztukaterii i złota w tym pojezuickim kościele. Otaczające bazylikę farną budynki dawnego Kolegium Jezuickiego oraz obecnej szkoły baletowej tworzą wspaniałą całość, która jest niemożliwa do opisania. Po prostu trzeba to zobaczyć.

 

Historia
1570 - biskup Adam Konarski sprowadza jezuitów do Poznania
1651 - początek budowy nowej siedziby zakonu przy ul. Świętosławskiej pod kierownictwem Tomasza Poncino. Szwedzka okupacja 1655-1660 - potop szwedzki przerwał prace.
1660 - Bartłomiej Nataniel Wąsowski, polski jezuita i teoretyk architektury, wznawia prace
1696-1701- powstaje nawa główna i fasada projektu Jana Catenazzi.
1705 - konsekrowanie nieukończonego kościoła przez biskupa Hieronima Wierzbowskiego
1727-1732 - powstaje ołtarz główny i główny portal autorstwa Pompea Ferrari
1773 - kasata zakonu przez władze pruskie
1780 - rozebranie dotychczasowej fary (kościół św. Marii Magdaleny), która znajdowała się na Placu Kolegiackim
1798 - przejęcie pojezuickiej świątyni przez parafię farną
1913-1915 - gruntowna renowacja pod kierunkiem Mariana Andrzejewskiego
1939 - kościół został ograbiony przez wojsko niemieckie
1939-1945 - Niemcy zmieniają świątynię w magazyn
1950 - odbudowa Fary
1990-2005 - gruntowny remont