Pl  |  En  |  DE 
Przewodnicy Poznań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cytadela Poznańska

Park Cytadela jest obecnie największym parkiem Poznania. Sama nazwa, sugeruje jednak jego militarną przeszłość. Był to największy fort artyleryjski w Europie. Skromne pozostałości redut koszarowych, śluz, rawelinów i kernwerku nie dają właściwego wyobrażenia o tym jak potężną twierdzą była poznańska cytadela.
Obecnie 100-hektarowy teren parku jest lubianym miejscem rekreacji mieszkańców Poznania. Przy głównym wejściu od ul. Armii Poznań znajdują się dwa działa, ciąg szerokich granitowych schodów, a na górze 23 metrowy obelisk - Pomnik Bohaterów (od 1989r. bez czerwonej gwiazdy). Po obu stronach schodów, na stokach cytadeli znajdują się cmentarze m.in: parafialny św. Wojciecha, Garnizonowy, Bohaterów Radzieckich, Wspólnoty Brytyjskiej, Bohaterów Polskich i Prawosławny. Po wejściu do wnętrza parku, między labiryntem alejek i ścieżek znaleźć można pokaźną kolekcję pomników, tablic pamiątkowych oraz restauracje, dwa muzea: Uzbrojenia i Armii Poznań. Wszystko pochowane w zieleni kilkuset gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z wszystkich byłych republik radzieckich. Do znanych pomników poznańskiej cytadeli zaliczają się: Dzwon Pokoju, Nike i Nierozpoznani - M. Abakanowicz. Na szczególną uwagą zasługuje starannie utrzymane rosarium w pólnocnej części parku oraz ruiny wybudowanego po wojnie amfiteatru. Natomiast w południowej części zaplanowana została rozległa, pokryta trawą polana rekreacyjna - idealna miejsce do gier i zabaw zespołowych.

 

Historia
1815 - powstają pierwsze plany zmiany Poznania w fortecę
1828 - rozpoczęcie prac nad budową cytadeli
1830 - władze pruskie przesiedlają wisie Winiary i Bonin
1834 - nieukończona cytadela zostaje obsadzona trzema pierwszymi batalionami piechoty
1840 - początek prac nad pierścieniem umocnień wokół całego Poznania
1842 - wybudowanie przeciwskarp kończy prace nad Fortem Winiary
1864 - koniec prac nad twierdzą pierścieniową, otaczającą Poznań
1876-1886 - rozwój artylerii w XIX wieku wymusza zmianę koncepcji z twierdzy pierścieniowej na twierdzę fortową. W promieniu do 5 km od centrum powstaje 9 fortów głównych i 3 pośrednie.
1887-1896 - Pierścień fortów uzupełniony jest o kolejne 6 fortów pośrednich.
1902 - podjęta zostaje decyzja o wyburzeniu pierścienia murów wokół Poznania, lecz cytadela pozostaje nadal najważniejszym punktem obrony miasta
1919 - niemiecka załoga Twierdzy Poznań kapituluje i oddaje fortyfikacje powstańcom Wielkopolskim
23 lutego 1945 - cytadela zostaje zdobyta przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie po pięciu dniach szturmu
14 lipca 1946 roku - na stokach cytadeli powieszono namiestnika Kraju Watry i niemieckiego zbrodniarza - Artura Greislera. Była to ostatnia w Polsce publiczna egzekucja
1965 - na terenie cytadeli otwarte zostaje Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu
1970 - powstaje Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
1982 - na terenie cytadeli otwarte zostaje Muzeum Armii Poznań
1998 - pierwszy raz na Cytadeli odbywa widowisko pasyjne